Välkommen till Ekonomiskplan.se

Ekonomisk plan för bostadsrättsföreningar

Kontakta oss

Grön gård framför bostadsrätter

En bostadsrättsförening måste enligt lag ha en ekonomisk plan som är utformad enligt vissa riktlinjer och stämmer överens med föreningens ekonomiska förutsättningar. Jurideko har behörighet som intygsgivare (som utfärdas av Boverket) och hjälper er så att allt blir rätt gjort från början.

Vi hjälper även till om föreningen i ett senare skede behöver revidera den ekonomiska planen. Enligt bostadsrättslagen skall detta ske då det inträffat väsentliga förändringar av föreningens verksamhet, till exempel upplåtelse av råvind med bostadsrätt.

För mer information om Juridekos tjänster se vår hemsida www.jurideko.se